Verduurzamen? Zorg voor een goede financiering

Nederland wil een flinke CO2-reductie realiseren en ook het bedrijfsleven moet daar een steentje aan bijdragen. Misschien is uw bedrijf verplicht om maatregelen te treffen of misschien wilt u dat graag. Klop dan bij ons aan als u financiering nodig heeft.

 

Nieuws
Datum: 23-09-2019

In de Wet milieubeheer uit 1993 is vastgelegd dat bedrijven met een jaarlijks verbruik van 50.000 kilowattuur elektriciteit, 25.000 kuub gas of een equivalent daarvan, maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Het gaat om uiteenlopende bedrijven en instellingen zoals tankstations, restaurants, scholen, ziekenhuizen, houtzagerijen, banketbakkers en kantoren. 

Informatieplicht

Omdat onvoldoende gecontroleerd werd of bedrijven zich aan hun wettelijke plicht houden, besloot minister Wiebes hen te verplichten om de genomen maatregelen te rapporteren. Sinds 1 juli 2019 is daarom de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Moet ook u energiebesparende maatregelen treffen en aan de informatieplicht voldoen? Wel als uw bedrijf in een van de negentien bedrijfstakken valt waarvoor een 'Erkende Maatregelenlijst' (EML) is opgesteld. U kunt dat eenvoudig controleren.

De wil is er

Energiebedrijf Essent doet jaarlijks een mkb-duurzaamheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat ondernemers graag willen verduurzamen. Negen op de tien bedrijven hebben al één of meer maatregelen getroffen en 39 procent verwacht binnen drie jaar opnieuw te investeren in verduurzaming. Kostenbesparing is daarbij een belangrijk motief. Tegelijk hebben veel ondernemers onvoldoende kennis over wat de milieuwetgeving inhoudt, welke verplichtingen voor hun bedrijf van toepassing zijn en voor welke subsidies ze in aanmerking komen. Ook is nog niet iedereen op de hoogte van de informatieplicht.

Plannen uitwerken

De informatieplicht wijst u erop dat u echt maatregelen moet treffen om de CO2-uitstoot te verlagen. Als u daar serieus mee aan de slag wilt, wacht u behoorlijk veel uitzoekwerk. Welke maatregelen kunt u treffen? Welke hebben het grootste effect? Hoe duur is het om uw plannen te realiseren en tot welke besparingen leiden ze? Van welke subsidiemogelijkheden kunt u gebruikmaken? Hoeveel moet u zelf financieren en hoe krijgt u die financiering rond? 

Financiering en verzekeringen

Vloer- dak of spouwmuurisolatie, zonnepanelen of andere manieren om energie op te wekken, LED-lampen en elektrische auto's. Er zijn veel maatregelen die u kunnen helpen om uw bedrijf te verduurzamen en die bovendien uw energie- en brandstofkosten laten dalen. Heeft u financiering nodig om uw plannen rond te krijgen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u hoe u de verduurzaming kunt financieren en welke lening bij u past. Uiteraard is een lage rente daarbij van belang, maar we kijken ook naar de voorwaarden en naar de totale kosten van het krediet. Bovendien gaan we na of de maatregelen die u treft gevolgen hebben voor uw verzekeringen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.