Brandveilig ondernemen is meer dan voldoen aan regels

Sinds 2017 is het aantal geclaimde bedrijfsbranden aan het dalen. Dat is te danken aan een grotere aandacht voor preventie en serieus risicomanagement. Het blijkt dat brandveilig ondernemen, verder gaat dan je aan de regels houden.

Zakenman met een masker houdt een brandblusser vast in een kantoor waar brand en rook is
Nieuws
Datum: 07-02-2023

Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die na een brand failliet gingen, ook als de materiële schade is uitgekeerd. Dat komt doordat het bij brand om meerdere risico’s gaat:

  1. Gevaar voor aanwezige personen. De brand zelf, maar ook rook, giftige dampen en paniek zorgen voor slachtoffers.
  2. Schade aan het gebouw, de inventaris en de goederen die op het moment van de brand staan opgeslagen.
  3. Gevolgen voor de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door lekkende stoffen, giftige dampen en asbest. Voor milieuschade kunt u aansprakelijk gesteld worden.
  4. Bedrijfsonderbreking. Uw productie kan stil komen te liggen met omzetverlies tot gevolg. Ondertussen lopen uw lasten door. U kunt contractuele boetes door leveringsproblemen krijgen. En bestaande klanten kunnen overstappen naar uw concurrent.

Brandweer richt zich op veiligheid

Als ondernemer moet u aan bepaalde regels op het gebied van brandveiligheid voldoen. Maar die regels gaan vooral over de veiligheid van personen. Staat een gebouw in brand, dan wordt vaak ten onrechte van de brandweer verwacht dat zij het pand kunnen redden. Maar of uw bedrijfspand, inventaris en opslag schade oplopen, is voor de brandweer minder van belang van de veiligheid van personen. Zij zullen zich bij een brand richten op het redden van mensen en het voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar naastgelegen compartimenten of gebouwen. Ook aansprakelijkheid en bedrijfscontinuïteit spelen geen rol bij de taak van de brandweer.

Risicomanagement op de agenda

Bij een inspectie kijkt de brandweer naar zaken als vluchtwegen en brandvoorkomende en brandvertragende maatregelen. Verzekeraars kunnen voorwaarden stellen om de risico’s te beperken. Maar om echt brandveilig te ondernemen, is meer nodig dan de goedkeuring door de brandweer of verzekeraar. Wat zou u moeten doen?

Risico’s onderkennen. Onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden, brandstichting, slecht aangelegde, beschadigde of onjuist gebruikte elektrische installatie. Dat zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Welke risico’s zijn er aanwezig in uw bedrijf? Op de website Checklistbrand.nl vindt u meer informatie over brandoorzaken per bedrijfsgroep en wat u eraan kunt doen.
Goede technische preventie. Denk aan voldoende compartimenten, onbrandbare isolatie, brandmeldinstallatie, goed toegankelijke bluswatervoorziening, sprinklers of een automatische blusinstallatie.
Goed ingerichte veiligheidsprocessen. Denk vooral aan duidelijke afspraken over orde en netheid in uw bedrijf en over hoe te handelen bij brand. Hoe kunnen medewerkers onveilige situaties voorkomen? Verder zijn interne controles, vroegtijdige signalering en continue bereikbaarheid in geval van een incident van groot belang.

Gesprek over verzekeringen

Bespreek met ons de brandrisico’s in uw bedrijf en wat de impact van de brand kan zijn. In hoeverre kunt en wilt u die risico’s zelf dragen? Wat doet u aan preventie? Bedenk dat verzekeraars hun premies baseren op de schadelast. Goed risicomanagement betekent daarom ook gunstigere premies en voorwaarden.  Neem contact op met ons kantoor voor een gesprek over goede verzekeringsoplossingen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag